Rękawice ochronne AG01

Opis produktu: Rękawice robocze wykonane z wysokiej jakości, miękkiej skóry-dwoiny bydlęcej, tkanina – żółty solidny drelich o wysokiej gramaturze. Część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry.

Dostępne rozmiary: Rozmiar 10.

Kategoria II ochronyspełniają wymagania norm:

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016 – Wyniki przeprowadzonych badań: ścieranie – 2, przecięcie (Coupe test) – 1, rozdarcie – 3, przekłucie – 3;

Pakowanie: Opakowanie zbiorcze 12/120 par

Jednostka certyfikująca: INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, Inc.

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG