Rękawice ochronne typu Driver DG01

Opis produktu: Rękawice wykonane z wysokiej jakości delikatnej skóry licowej bydlęcej zapewniające wysoką wytrzymałość i doskonałą zręczność. Część chwytna wykonana z jednego kawałka skóry.

Dostępne rozmiary: Rozmiar 8, 9, 10, 11

Kategoria II ochronyspełniają wymagania norm:

EN 420:2003+A1:2009

EN 388:2016 – Wyniki przeprowadzonych badań: ścieranie – 2, przecięcie (Coupe test) – 0, rozdarcie – 2, przekłucie – 2;

 Pakowanie: Opakowanie zbiorcze 12/120 par

Jednostka certyfikująca: INSTITUTE FOR TESTING AND CERTIFICATION, Inc.

Rękawice należą do klasy Osobistego Sprzętu Ochronnego (PPE) określonej w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG